ถ าย บอล สด ไทย ว น น

.ถ าย บอล สด ไทย ว น น 2.เงินรางวัลบอลโลก 3.ลิ้งดูบอลโลกฟรี 4.ผลบอลมื่อคืน

คู่ชิงบอลโลก

China News Service, ปักกิ่ง, วันที่ 22 พฤศจิกายน (ผู้สื่อข่าว ซัน ซีฟา) Chinese Academy of Sciences และ Chinese Academy of Engineering ได้ประกาศรายชื่อนักวิชาการใหม่ที่จะได้รับเลือกในปี 2023 ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 พฤศจิกายน พร้อมกัน หนึ่งในนั้นคือ Chinese Academy of Sciences เลือกนักวิชาการใหม่ทั้งหมด 59 คน นักวิชาการใหม่ทั้งหมด 74 คนได้รับเลือกจาก Chinese Academy of Engineering

นักวิชาการที่ได้รับเลือกใหม่ 59 คนของ Chinese Academy of Sciences อยู่ใน 6 แผนก ซึ่งรวมถึง 10 คนจากภาควิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ 10 คนจากภาควิชาเคมี 11 คนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ 8 คน จากภาควิชาธรณีศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 คน และจากภาควิชาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 คน

นักวิชาการที่ได้รับเลือกใหม่ 74 คนของ Chinese Academy of Engineering อยู่ใน 8 แผนก รวมถึง 10 คนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ 10 คนจากภาควิชาสารสนเทศและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 คนจากภาควิชาเคมี วิศวกรรมโลหการและวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 9 คน จากภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและยานพาหนะ จำนวน 8 คน ในภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 8 คน ภาควิชาโยธา อนุรักษ์น้ำ และวิศวกรรมสถาปัตยกรรม จำนวน 8 คน ภาควิชาสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งทอ 10 คนในภาควิชาการเกษตร และ 11 คนในภาควิชาการแพทย์และสุขภาพ

อายุเฉลี่ยของนักวิชาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ของ Chinese Academy of Sciences ในปี 2023 คือ 54.7 ปี โดยอายุขั้นต่ำคือ 45 ปี และอายุสูงสุดคือ 65 ปี 90% มีอายุต่ำกว่า 60 ปี เก่า (รวม) นักวิทยาศาสตร์หญิงห้าคนได้รับเลือก การกระจายวิชาและโครงสร้างอายุของทีมนักวิชาการได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หลังจากการเลือกตั้งร่วมครั้งนี้ ปัจจุบันมีนักวิชาการของ Chinese Academy of Sciences จำนวน 873 คน

นักวิชาการที่ได้รับเลือกใหม่ของ Chinese Academy of Engineering ในปี 2023 ครอบคลุมสาขาวิชาระดับแรกทั้งหมด 43 สาขาวิชา ครอบคลุม 78.2% ของสาขาวิชาในคู่มือการคัดเลือกนักวิชาการ อายุเฉลี่ยของนักวิชาการใหม่คือ 58.2 ปี อายุขั้นต่ำคือ 48 ปี อายุสูงสุดคือ 76 ปี และ 81.1% มีอายุต่ำกว่า 60 ปี (รวม) การกระจายวิชาและโครงสร้างอายุของทีมนักวิชาการได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หลังจากการเลือกตั้งร่วมครั้งนี้ ปัจจุบันมีนักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering จำนวน 978 คน

เป็นที่เข้าใจกันว่า Chinese Academy of Sciences เป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของจีนในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมสำหรับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีชั้นสูง Chinese Academy of Engineering เป็นสถาบันการศึกษากิตติมศักดิ์และให้คำปรึกษาสูงสุดในแวดวงวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ Chinese Academy of Sciences และ Chinese Academy of Engineering เลือกนักวิชาการเพิ่มเติมทุกๆ สองปี และการคัดเลือกนักวิชาการของทั้งสองสถาบันการศึกษาจะดำเนินการพร้อมกัน (จบ) [บรรณาธิการ: จาง ซิยี่]

Copyright © 2012-2023ผลบอล121262 All Rights Reserved.
บอลดี กาบอลให้ได้เงิน ผลบอลโลกวันนี้ล่าสุด ขอดูผลบอลที่กำลังเตะคืนนี้ sitemap