เปอร์ เซ โปลิส พบ อั ล นา ส ร์ ริยาด - ตาราดบอลสด

เปอร์ เซ โปลิส พบ อั ล นา ส ร์ ริยาด

China News Service วันที่ 13 พฤศจิกายน ตามบัญชีสาธารณะ WeChat ของศูนย์การรายงานของการบริหารไซเบอร์สเปซของจีน ในเดือนตุลาคม 2023 ศูนย์การรายงานของการบริหารไซเบอร์สเปซของจีนจะชี้แนะแผนกการรายงานทางไซเบอร์สเปซในทุกระดับทั่วทั้ง ประเทศและแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำคัญๆ เพื่อรับรายงานจากชาวเน็ต มีข้อมูลผิดกฎหมายและเป็นอันตราย เช่น สื่อลามก การพนัน การละเมิดข่าวลือ จำนวน 17.27 ล้านชิ้น ลดลง 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี 23.3% ในบรรดานั้น ศูนย์การรายงานของ Central Cyberspace Administration of China ยอมรับรายงาน 584,000 ฉบับ ลดลง 8.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนแผนกรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของภูมิภาคต่างๆ ยอมรับ 716,000 ฉบับ รายงาน ลดลง 21.3% เดือนต่อเดือน และลดลงปีต่อปี 12.1% แพลตฟอร์มเว็บไซต์หลักของประเทศยอมรับ 15.971 ล้านรายงาน ลดลงเดือนต่อเดือน 7.0% และปีต่อปี -ปีเพิ่มขึ้น 26.0%

ในบรรดารายงานที่ได้รับการยอมรับจากแพลตฟอร์มเว็บไซต์หลักๆ ทั่วประเทศ แพลตฟอร์มเว็บไซต์เชิงพาณิชย์หลักๆ คิดเป็นสัดส่วน 47.2% แตะ 7.536 ล้าน

ปัจจุบันแพลตฟอร์มเว็บไซต์หลักทั่วประเทศยังคงเปิดช่องทางการรายงานและยอมรับและจัดการรายงานจากชาวเน็ต ชาวเน็ตสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำกับดูแลเครือข่ายที่ครอบคลุม และร่วมกันรักษาพื้นที่ทางไซเบอร์ที่ชัดเจน

สายด่วนรายงาน: 12377

เว็บไซต์รายงาน: www.12377.cn

บัญชีสาธารณะ Weibo และ WeChat อย่างเป็นทางการ: ศูนย์รายงานของ Central Cyberspace Administration of China< /p >

ลูกค้าการรายงาน: การรายงานออนไลน์

[บรรณาธิการ: Ye Pan]